อินเดียกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศไทย

อินเดียคาดว่าจะกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนในปี 2562 โดยการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการมีส่วนร่วมในโครงการทางหลวงสามฝ่ายที่กำลังดำเนินอยู่ แม้ว่าอินเดียจะมีความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลการค้ากับประเทศอาเซียนและจีน แต่ก็จะพลาดโอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการสร้างสถานะในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

หากไม่ได้เข้าร่วม RCEP” ปิยะนัทโซคามอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระหว่างการสัมภาษณ์พิเศษ หากการเจรจาประสบความสำเร็จ RCEP จะเป็นข้อตกลงการค้าพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งรวมถึงจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้เกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และ 10 ประเทศในอาเซียน ในปี 2561 ประเทศไทยมียอดเกินดุลการค้า 85,571 ล้านบาทกับอินเดียโดยมีมูลค่าการส่งออก 243,477 ล้านบาทเทียบกับการนำเข้าเพียง 153,000 ล้านบาทกระทรวงพาณิชย์ของไทย