อัตราภาษีศุลกากรการนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียม

อัตราภาษีศุลกากรการนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของทรัมพ์ได้ทำร้ายตลาดรถยนต์ในสหรัฐฯแล้ว นายศุภชัยกล่าวว่าการตอบโต้จากจีนในรูปของภาษีถั่วเหลือง 25 เปอร์เซ็นต์ในประเทศจีนตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. ทำให้ราคาข้าวในสหรัฐลดลง นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลก Quentin Wodon หนึ่งในนักเขียนของ The Changing Wealth of Nations 2018:

สร้างรายงานอนาคตที่ยั่งยืนเรียกร้องให้ผู้นำของประเทศที่มีรายได้ปานกลางและต่ำเพื่อลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์มากขึ้น เขากล่าวว่าตามที่ระบุไว้ในการศึกษาของธนาคารโลกซึ่งดำเนินการระหว่างปี 2538 ถึง พ.ศ. 2557 ใน 141 ประเทศทุนมนุษย์มีส่วนอย่างมากต่อความมั่งคั่งของโลก