ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศ

FinLab ประกาศเปิดโครงการ Smart Business Transformation เพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทย (SMEs) เปลี่ยนธุรกิจโดยใช้โซลูชั่นระบบดิจิตอล ธนาคารยูโอบีและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศ ประเทศไทยเป็นตลาดแรกที่อยู่นอกประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้ารับโครงการ การเปิดตัวของไทยเป็นไปตามความสำเร็จของการเปิดตัวโครงการ

ในเดือนสิงหาคมของสิงคโปร์ซึ่ง 11 SMEs ในท้องถิ่นได้เพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลของพวกเขาโดยการนำาเสนอเทคโนโลยีเช่นปัญญาประดิษฐ์และกระบวนการอัตโนมัติของหุ่นยนต์ จากผลการสำรวจออนไลน์ของ FinLab ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยกล่าวว่ากลยุทธ์ด้านการเติบโตทางธุรกิจสูงสุด 2 อันดับแรกคือการเข้าสู่ตลาดใหม่ (ร้อยละ 54) และใช้การตลาดแบบออนไลน์ (ร้อยละ 51) การตลาดสื่อสังคม (62 เปอร์เซ็นต์) และการตลาดดิจิทัล (61 เปอร์เซ็นต์) เป็นวิธีที่พวกเขาต้องการในการเพิ่มยอดขายและปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า