สนามบินปักกิ่ง ต้าชิงได้เวลาปฐมฤกษ์เที่ยวบินต่างประเทศไฟล์ทแรก

สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ต้าชิง ได้เริ่มทำการบินเที่ยวบินต่างประเทศเป็นวันแรกในวันนี้หลังจากที่ทำการเปิดให้บริการสนามบินที่ยิ่งใหญ่อลังการแห่งหนึ่งมาเป็นเวลา 1 เดือนเต็มขณะที่บางเที่ยวบินได้เริ่มโอนย้ายจากสนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่งมาทำให้การบินที่สนามบินแห่งใหม่แห่งนี้แล้ววันนี้ถือเป็นวันเริ่มต้นของการบินเส้นทางฤดูหนาว ประจำปี 2019 ที่เป็นไปตามระบบการบินสากล

ทำให้สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ต้าชิง ได้ถือโอกาสปฐมฤกษ์เปิดให้บริการเส้นทางระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก หลังจากที่เปิดทำการสนามบินแห่งใหม่และให้บริการเที่ยวภายในประเทศมาตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา โดยเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ได้รับเกียรติเป็นเที่ยวบินแรกของสนามบินใหม่แห่งนี้คือ เที่ยวบินที่ MU535 จากสายการบินไชนา อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เส้นทางจากกรุงปักกิ่ง แวะพักที่เมืองชิงเต่า และปลายทางไปยังเมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้ออกเดินทางจากสนามบินปักกิ่ง ต้าชิ่ง ตามเวลาในตารางบิน 07.20 น. เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา และถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ