ประเทศไทยเป็นถนนที่อันตรายที่สุดเป็นอันดับสองในโลก

ถนนแห่งประเทศไทยเป็นถนนที่อันตรายที่สุดเป็นอันดับสองในโลกตามรายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยบนถนนปี พ.ศ. 2558 ที่เผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลก รายงานพบว่า 83 เปอร์เซ็นต์ของผู้เสียชีวิตจากการจราจรในประเทศไทยมีผู้ใช้ถนนที่เปราะบางที่สุดคือคนเดินเท้านักปั่นจักรยานและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 49%

การค้นพบครั้งแรกจากข้อมูลการจราจรที่เก็บรวบรวมโดยกล้องที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรแสดงให้เห็นว่าการขับขี่รถจักรยานยนต์หนึ่งในห้าขับเกินขีด จำกัด ความเร็ว “ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2558 มูลนิธิบลูมเบิร์กฟิวเจอร์ธิติมาร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในเรื่องความปลอดภัยทางถนน” เคลลี่แลร์สันผู้นำด้านการริเริ่มด้านความปลอดภัยบนถนนทั่วโลกและโครงการความร่วมมือเพื่อการสร้างเมืองสุขภาพกล่าว