ความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารของกรดไขมัน n-6 และความดันโลหิตสูงแตกต่างกันไปตามว่าผู้ป่วยมีโรคเบาหวานหรือไม่ ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีการได้รับกรดไขมัน n-6 ในปริมาณสูงมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับความดันโลหิตสูงในขณะที่การได้รับกรดไขมัน n-6 ในปริมาณสูงนั้นสัมพันธ์กับความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การวิเคราะห์ของเราเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารของกรดไขมัน n-6 และฮีโมโกลบินไกลโคเคตในเลือด ซึ่งยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้นก่อนหน้านี้ การวิเคราะห์เมตาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าการบริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยกรดไลโนเลอิก มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับความเสี่ยงสูงของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ ในอาสาสมัครที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดดังนั้นผลลัพธ์ของเราระบุว่าการบริโภคกรดไขมัน n-6 อาจไม่มีประโยชน์ต่อหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเบาหวาน