การระบุเครื่องสำอางที่ผิดกฎหมาย

ในบรรดาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร้อยละ 42 ระบุว่าผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกต้องร้อยละ 26 อ้างว่าผลิตภัณฑ์บางประเภทไม่ปลอดภัยและ 17 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับหรือแสดงหมายเลขทะเบียนที่ต้องการ ข้อร้องเรียนร้อยละ 10 ระบุว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมและเกือบ 4 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่เป็นไปตามคุณภาพหรือคุณสมบัติที่โฆษณา

ผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายจำนวนมากยังเป็นสาเหตุของการร้องเรียนซ้ำอีกด้วยนายฉัตรชัยกล่าวเพิ่มเติม การวิจัยได้ช่วยองค์การอาหารและยาในการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อช่วยในการระบุเครื่องสำอางที่ผิดกฎหมายและกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการกับผู้ฝ่าฝืนภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องสำอางค์ พ.ศ. 2558