การพัฒนาความผิดปกติของสมอง

โรคทางระบบประสาทของฮันติงตันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกลไกซึ่งเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติหรือการก่อตัวของเซลล์ glial เซลล์สนับสนุนของสมองนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนแสดงให้เห็นในการศึกษาใหม่จากการทดลองหนู เป้าหมายระยะยาวของนักวิจัยคือสามารถใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการรักษาโรคฮันติงตัน

เซลล์รองรับของสมองซึ่งเรียกว่าเซลล์ glial มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความผิดปกติของสมองทางพันธุกรรมโรคฮันติงตันซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการรักษา ในการศึกษาใหม่นักวิจัยนานาชาติจากคณะสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์ของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนได้ทำการแมปกลไกสำคัญที่ไม่รู้จักมาก่อนในเซลล์ glial ในสมองที่ทุกข์ทรมานจากโรคฮันติงตัน ผลการวิจัยใหม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์ ในการศึกษาเราแสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโตของเซลล์ glial นั้นบกพร่องอย่างรุนแรงในผู้ป่วยโรคฮันติงตันและนี่คือสาเหตุสำคัญของความผิดปกติที่เราเห็นในสมอง สิ่งนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของมอเตอร์